Jövőkép

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény kulturális élménytérként a helyi igényekhez dinamikusan alkalmazkodva nyitott találkozóhelyet biztosít a legszélesebb közönségnek. A megye tudástáraként a legkorszerűbb technológiákkal, kreatív könyvtárosokkal, megbízható, hiteles információkkal minőségi szolgáltatásokat nyújt.

Küldetésnyilatkozat

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény a város szíveként jól szervezett intézményi hálózatával eljuttatja az információt, a tudást, a kultúrát minden városrészbe, illetve a megye legtávolabbi pontjaira is. Életben tartja a könyvkultúra varázsát, a generációkat közelebb hozza egymáshoz.

Digitális gyűjteményeivel, adatbázisaival, a rájuk épülő elektronikus szolgáltatásaival tértől és időtől függetlenül mindenki számára egyenlő esélyű, szabad hozzáférést biztosít az információhoz, a kulturális értékekhez.

Kiemelt figyelmet fordít a felnövekvő és az idősödő generációra, valamint a fogyatékkal élőkre és a hátrányos helyzetűekre.

Gyermekkortól kezdve hozzájárul az olvasási, tanulási és digitális kompetenciák fejlesztéshez.

A lakosság kompetenciáit az élethosszig tartó tanulás jegyében folyamatosan fejleszti, különös gondot fordítva a digitális ismeretekre, illetve a kulturális tudatosságra és kifejezőkészségre.

Helyismereti Gyűjteményével és az arra épülő tudásanyaggal, szolgáltatásokkal hozzájárul a város kulturális értékeinek megőrzéséhez, illetve ismertté tételéhez.

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével segíti a társadalmi integrációt, a földrajzi hátrányok leküzdését, a tanulást, az önművelést Jász-Nagykun-Szolnok megye területén.